Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - viết : NGƯỜI MẸ - Tìm các tên riêng trong bài chính tả. • Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối - Các tên riêng ấy được viết như thế nào ? Các tên riêng ấy đều được viết hoa (chữ đầu) 

1. Nghe - viết : NGƯỜI MẸ
- Tìm các tên riêng trong bài chính tả.
• Các tên riêng trong bài chính tả: Thần Chết, Thần Đêm Tối
- Các tên riêng ấy được viết như thế nào ?
• Các tên riêng ấy đều được viết hoa (chữ đầu) 
2. Điền vào chỗ trống d hay r ?
Hòn gì bằng đất nặn ra Xếp vào lò lửa nung ba bốn ngày Khi ra da đỏ hây hây Thân hình vuông vắn đem xây cửa nhà.
- Giải câu đố : Đó là hòn gạch.
b) Giải câu đố :
Trắng phau cày thửa ruộng đen Bao nhiêu cây trắng mọc lên thành hàng Giải câu đố: Đó là phấn trắng và bảng đen.
3. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau :
Hát nhẹ và êm cho trẻ ngủ —» ru
Có cử chỉ, lời nói êm ái, dễ chịu -» dỗ dành
Phần thưởng trong cuộc thi hay trong trò chơi -» giải thưởng
b) Chứa tiếng có vần ân hay ăng có nghĩa như sau :
-Cơ thể của người -> thân thể
Cùng nghĩa với nghe lời -» văng lời
- Dụng cụ đo trọng lượng -> cái cân

Các bài học nên tham khảo