Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - viết : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM (trích) 2. Điền vào chỗ trống : a) n hay I ? Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

1. Nghe - viết : NGƯỜI LÍNH DŨNG CẢM (trích)
2. Điền vào chỗ trống :
a) n hay I ?
Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.
Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.
b) en hay eng ?
• Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
• Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa
3. Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau :

Trả lời: