Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - viết: Nghe lời chim nói Câu 2. - Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n: lời lẽ, lẳng lặng, lung linh.Câu 3. Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn

Câu 1. Nghe - viết: Nghe lời chim nói

Câu 2. - Tìm 3 trường hợp chỉ viết với l không viết với n: lời lẽ, lẳng lặng, lung linh

-       Tìm 3 trường hợp chỉ viết với n, không viết với l . nói năng, núng nính, nũng nịu.

-       Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh hỏi: nỉ non, tỉ mỉ, lẩm cẩm.

-       Tìm 3 từ láy bắt đầu bằng tiếng có thanh ngã: rũ rượi, rã rời, lã chã.

Câu 3. Chọn các tiếng cho trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn

a)    Băng trôi

Núi băng trôi lớn nhất trôi khỏi Nam Cực vào năm 1956. Nó chiếm một vùng rộng 31.000 ki-lô-mét vuông. Núi băng này lớn bằng nước Bỉ.

b)     Sa mạc đen

Ở nước Nga có một sa mạc màu đen. Đá trên sa mạc này cũng màu đen. Khi bước vào sa mạc, người ta có cảm giác bị biến thành màu đen và cả thế giới đều màu đen.