Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải thích bài 3 tìm từ thích hợp điền vào ô trống

Một chuyên gia máy xúc

Bài tập 1: NGHE - VIẾT

Chú ý các từ ngữ dễ viết sai chính tả: khung cửa, buồng máy, tham quan,

quốc, chất phác

Bài tập 2

-   Các tiếng chứa ua: của, múa

-   Các tiếng chứa uô: cuốn, cuộc, buôn, muôn

Cách đánh dấu thanh:

-      Trong các tiếng có ua (tiếng không có âm cuối): dâu thanh đặt ở ch cái đầu của âm chính ua - chữ u.

-     Trong các tiếng có uô (tiêng có ám cuối): dấu thanh đặt ở chữ cái thứ I của âm chính uô - chữ ồ.

Bài tập 3

-  Muôn người như một        : ý nói đoàn kết một lòng

-  Chậm như rùa     : quá chậm chạp

-  Ngang như cua    : tính gàn dở khó thuyết phục

-  Cày sâu cuốc bẫm   : cần cù làm lụng trên đồng ruộng.