Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 nghe viết bài 2 tìm từ có âm yê hoặc ya trong đoạn văn bài 3 tìm từ có vần uyên thích hợp với mỗi chỗ trống bài 4 tìm tiếng trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống

Chính tả: Kì diệu rừng xanh

Bài tập 1 NGHE VIẾT

-  Chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài Kì diệu rừng xanh.

-  Chú ý viết đúng các từ ngữ dễ viết sai: ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, lăn lách, mải miết...

Bài tập 2:

Lời giải: Khuya, truyền thuyết, yên

Bài tập 3

Lời giải: thuyền, thuyền, khuyên

Bài tập 4

Lời giái: yểng, hải yến, đỗ quyên

-Yểng: loài chim cùng họ với sáo, lông đen mắt có hai màu, thịt ma vàng, có thế’ bắt chước tiếng người.

-Hải yến: loài chim ở biển, cỡ nhỏ, cùng họ với én, cánh dài và nhọi, làm tổ bằng nước bọt ở vách đá cao, tô dùng làm thức ăn quí.

-    Đỗ quyên: chim quốc, loài chim nhỏ hay giống gì, sống ở bờ bụi gáv nước kêu “cuốc, cuốc”, lủi trốn rất nhanh.