Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - viết: Khuất phục tên cướp biển Câu 2. a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp vào mỗi chỗ trống:b) Điền vào chỗ trống ên hay ênh?

Câu 1. Nghe - viết: Khuất phục tên cướp biển

Câu 2. a) Tìm các tiếng bắt đầu bằng r, d, gi thích hợp vào mỗi chỗ trống:

-  Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời khẽ khàng thả xuống một chiếc lá úa. Không gian tĩnh lặng nồng nàn mùi đất bốc hương và mùi lá ủ lên men. Chẳng biết mưa từ bao giờ mà thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, dãi dầu, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo. Trời đứng gió, nhưng đâu đó vẫn âm ám một thứ tiếng vang rền, không thật rõ rệt. Hay là gió đã nổi lên ở khu rừng bên kia?

b)   Điền vào chỗ trống ên hay ênh?

Mẹ rằng quê mẹ Bảo Ninh

Mênh mông sóng biển, lênh đênh mạn thuyền

Sớm chiều, nước xuống, triều lên

Cực thân từ thuở mới lên chín, mười.

-   Cái gì cao lớn lênh khểnh,

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

(là cái thang)