Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào chỗ trống :

Câu 1. Nghe - Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)

Câu 2. Điền vào chỗ trống :

a)   tr hay ch ?

Góc sân nho nhỏ mới xây

Chiều chiều em đứng nơi này em trông

Thấy trời xanh biếc mênh mông

Cánh cò chớp trắng trên sông Kinh Thầy.

b)   ưt hay ưc ?

Chỉ còn dòng suối lượn quanh

Thức nâng nhịp cối thậm thình suốt đêm

Gió đừng làm đứt dây tơ

Cho em sống trọn tuổi thơ - cánh diều.