Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - Viết : Liên hợp quốc. Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống.Câu 3. Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu

Câu 1. Nghe - Viết : Liên hợp quốc

Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống :

a)   buổi chiều, thuỷ triều, triều đình chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao

b)   hết giờ, mũi hếch, hỏng hết lệt bệt, chênh lệch

Câu 3. Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu :

-       Buổi chiều nào em cũng ra vườn tưới rau giúp mẹ.

-       Nước thuỷ triều lên xuống do sức hút của mặt trăng.