Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa.Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:Câu 3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau.

Câu 1. Nhớ-viết Đường đi Sa Pa

Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với mỗi ô trống sau:

 

a

ong

ông

ưa

r

M: ra

 rong (rêu)

  (nhà) rông

 

   d

M: da

 dong (dỏng)

 dông (bão)

dưa hấu

   gi

M: gia

Giong (buồm)

 (cơn)(giông)

 

v

M: va

 vong (quốc)

 (Cây) vông

 

Chú thích: vong quốc là mất nước (đất nước bị xâm chiếm)
Câu 3. Tìm những tiếng ứng với mỗi ô trống sau:

a) Tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi:

Hồ nước ngọt lớn nhất thế giới là hồ Thượng ở giữa Ca-na-đa và Mĩ. Nó rộng trên 80.000 kj-lô-mét vuông.

Trung Quốc là nước có biên giới chung với nhiều nước nhất - 13 nước. Biên giới của nước này dài 23840 ki-lô-mét.

b) Tiếng bắt đầu bằng V, d hay gi:

-  Ở thư viện quốc gia Luân Đôn hiện nay còn lưu giữ một cuốn sách nặng hơn 100 ki-lô-gam. Cuốn sách có bìa làm bằng vàng và đá quý. Bên trong có 50 chữ cũng làm bằng vàng.

- Gần ba phần tư Trái đất được biển bao phủ. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất bao phủ gần nửa thế giới.