Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

bài 1 nghe - viết bài 2 tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống bài 3 tìm tiếng có chứa la hoặc lê thích hợp với mỗi chỗ trống trong thành ngữ dưới đây

CHÍNH TẢ            Dòng kinh quê hương

Bài tập 1:  NGHE - VIẾT

Chính xác, trình bày đúng một đoạn của bài văn.

II. LUYỆN TẬP

  Bài tập 2

Lời giải: Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều / Mải mê đuổi một con diều /1 Củ khoai nướng để cà chiều thành tro.

  Bài tập 3

Lời giải: Đông như kiến / Gan như cóc tia ! Ngọt như mía lùi.