Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:Câu 2. Tìm trong “Chuyện bốn mùa” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 4) rồi ghi vào chỗ trống.

Câu 1. a. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ trống:

-  (Trăng) “Mồng một lưỡi trai.

      Mồng hai lá lúa”.

-  “Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối”.

b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:

- “Kiến cánh vỡ tổ bay ra.

Bão táp mưa sa gần tới.

Muốn cho lúa nảy bông to”.

-“Cày sâu bừa kĩ, phân gio cho nhiều”.

Câu 2. Tìm trong “Chuyện bốn mùa” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2 trang 4) rồi ghi vào chỗ trống:

a) Những chữ bắt đầu bằng “l”: là, lộc, lại, làm, lửa..

Những chữ bắt đầu bằng “n”: năm, nàng, nào, nảy, nói...

b) Những chữ có dấu hỏi: bảo, nảy, của, nghỉ, bưởi, chỉ, thủ thỉ, lửa, ngủ...

Những chữ có dấu ngã: cỗ, đã, mỗi.

Các bài học nên tham khảo