Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

câu 1. Nhớ - viết: Chợ Tết, câu 2. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây:

Câu 1. Nhớ - viết: Chợ Tết

Câu 2.  Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẩu chuyện dưới đây:

Một ngày và một năm

Men-xen là một họa sĩ trứ danh của nước Đức, được rất nhiều người hâm mộ. Mỗi khi tranh của ông trưng bày là người ta tranh nhau mua.

Có một họa sĩ trẻ nói với ông:

-   Ngài thật là một người sung sướng. Còn tôi, khồng hiểu sao tranh rất khó bán. Nhiều bức tranh tôi vẽ mất cả ngày nhưng phải một năm mới bán được.

Men-xen bảo:

- Anh hãy thử làm ngược lại xem sao! Nghĩa là hãy để cả một năm vẽ một bức tranh, rồi bán nó trong một ngày.