Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ

Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ:
a) Chứa tiếng có các âm đầu là r, d hoặc gi, có nghĩa như sau :
- Trò chơi quay dây qua đầu, mỗi lần dây chạm đất thì nhảy lên cho dây luồn qua dưới chân.
- Môn nghệ thuật sân khấu biểu diễn bằng cách điều khiển các hình mẫu giống như người, vật.
- Phát bóng sang phía đối thủ để mở đầu hiệp đấu hoặc lượt đấu.
b) Chứa tiếng có các vần ât hoặc âc, có nghĩa như sau :
- Ôm lấy nhau và cố sức làm cho đối phương ngã.
- Nâng lên cao một chút.
- Búp bê nhựa hình người, bụng tròn, hễ đặt nằm là bật dậy.

Trả lời:

Câu 2. Tìm và viết các từ ngữ
a) - nhảy dây b) - đấu vật
- múa rối - nhấc
- giao bóng - lật đật.