Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng, Câu 3. Tìm các từ

Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:
a) Những chữ bị bỏ trống bắt đầu bằng tr hoặc ch :
Con người là một sinh vật có...tuệ vượt lên trên mọi loài, có phẩm...kì diệu là biết mơ ước. Chính vì vậy, họ khám phá được những bí mật nằm
sâu... lòng đất, ngự được đại dương, ...phục được khoảng không
vũ.... bao la. Họ là những.... nhân xứng đáng của thế giới này.
b) Những chữ bị bỏ trống có vần ươn hoặc ương :
Nhà Trung ở gần sân bay. Từ nhỏ, Trung đã rất ngưỡng mộ các chú
phi công. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành phi công để được bay....trên bầu trời, bay trên.... tược, làng mạc, thành phố quê.... vượt qua các đại....mênh mông. Để chuẩn bị cho....lai, Trung cố gắng học giỏi, tập thể dục xuyên cho cơ thể khỏe mạnh,.... tráng.
Câu 3. Tìm các từ:
a) Chứa tiếng chí hoặc trí, có nghĩa như sau :
- Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp.
- Khả năng suy nghĩ và hiểu biết.
b) Chứa tiếng có vần ươn hoặc ương, có nghĩa như sau :
- Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn.
- Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có.

Trả lời:

Câu 2

a) trí tuệ - phàm chất - trong lòng đất - chế ngự - chinh phục — vũ trụ - chủ nhân.
b) bay lượn - vườn tược - quê hương - đại dương - tương lai - thường xuyên - cường tráng.
Câu 3. Tìm các từ
a) - Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: ý chí
- Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: trí tuệ.
b) - Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tô't đẹp hơn: vươn lên.
- Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có ở trước mắt hay chưa từng có: tưởng tượng.