Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nghe - viết,Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

Câu 1. Nghe - viết:

Cháu nghe câu chuyện của bà

Chiều rồi bà mới về nhà Cái gậy đi trước, chân bà theo sau.

Mọi ngày bà có thế đâu Thì ra cái mỏi làm đau lưng bà !

Bà rằng : Gặp một cụ già Lạc đường, nên phải nhờ bà dẫn đi Một đời một lối đi về Bỗng nhiên lạc giữa đường quê, cháu à ! 

Cháu nghe câu chuyện của bà Hai hàng nước mắt cứ nhòa rưng rưng Bà ơi, thương mấy là thương Mong đừng ai lạc giữa đường về quê !

Theo NGUYỄN VAN THẮNG

Câu 2: Điền vào chỗ trống tr hay ch ?

Như ...e mọc thẳng, con người không ...ịu khuất. Người xưa có câu : ...úc dẫu ...áy, đốt ngay vẫn thẳng". ...e là thẳng thắn, bất khuất ! Ta kháng chiến, ...e lại là đồng ...í ...iến đấu của ta. ...e vốn cùng ta làm ăn, lại vì ta mà cùng ta đánh giặc.

Theo THÉP MỚI

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Bình minh hay hoàng hôn ?

Trong phòng triên lam tranh, hai người xem nói chuyện với nhau. Một người bảo :

- Ông thử đoán xem bức tranh này vẽ canh bình minh hay cảnh hoàng hôn.

- Tất nhiên là tranh vẽ cảnh hoàng hôn.

- Vì sao ông lại khẳng định chính xác như vậy ?

- Là bởi vì tôi biết họa sĩ vẽ tranh này. Nhà ông ta ở cạnh nhà tôi. Ông ta chẳng bao giờ thức dậy trước lúc bình minh.

 Trả lời:

Câu 1. Nghe viết: Chú ý: mỏi, gập, dẫn, lạc, vé, bỗng.

Câu 2. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch

Tre - không chịu - Trúc dẫu cháy - Tre - tre - đồng chí - chiến đấu - Tre.

b) Triển lãm - bảo - thử - vẽ cảnh - cảnh hoàng hôn - vẽ cảnh hoàng hôn

- khẳng định - bởi vì - họa sĩ - vẽ tranh - ở cạnh - chẳng bao giờ.