Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nhớ - Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2) Trong bài chính tả có các dấu câu nào ? Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.

1. Nhớ - Viết: TIẾNG RU (khổ 1 và 2)

 Trong bài chính tả có các dấu câu nào ?
• Trong bài chính tả có các dấu câu sau : dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu chấm, dấu gạch ngang, dấu hỏi, dấu chấm than.
2. Tìm các từ :
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, r, có nghĩa như sau :
Làm chín vàng thức ăn trong dầu mỡ sôi - > rán (còn gọi là chiên)
- Trái nghĩa với khó -» dễ
- Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới -> giao thừa
b) Chứa tiếng có vần uôn hay uông, có nghĩa như sau :
- Sóng nước nổi lên rất mạnh -» cuồn cuộn
- Nơi nuôi nhốt các con vật —> chuồng
Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt -> luống (còn gọi là
liếp)