Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu... đến nhận mặt ông cha của mình.) Câu 2. a) Điền vào ô trống tiếng có âm đầu là r, d hay gi?

Câu 1. Nhớ - viết: Truyện cổ nước mình (từ đầu... đến nhận mặt ông cha của mình.)
Câu 2. a) Điền vào ô trống tiếng có âm đầu là r, d hay gi?
- Nhạc của trúc, nhạc của tre là khúc nhạc của đồng quê. Nhớ một
buổi trưa nào, nồm nam cơn.... thổi, khóm tre làng rung lên man mác khúc nhạc đồng quê.
- Diều bay, diều lá tre bay lưng trời...Sáo tre, sáo trúc bay lưng trời, đưa tiếng sáo,... nâng cánh...
THÉP MỚI
b) Điền vào chỗ trống ân hay âng ?
- Vua Hùng một sáng đi săn
Trưa tròn bóng nắng nghỉ ch... chốn này D... d... một quả xôi đầy
Bánh chưng mấy cặp, bánh giầy mấy đôi.
NGUYỄN BÙI VỢI
- Nơi ấy ngôi sao khuya Soi vào trong giấc ngủ
Ngọn đèn khuya bóng mẹ
Sáng một v.. trên s...
Nơi cả nhà tiễn ch...
Anh tôi đi bộ đội
Bao niềm vui nỗi đợi
Nắng nửa thềm nghiêng nghiêng.

Trả lời:

Câu 1: Chú ý các từ có âm đầu r/d/gi hoặc có vần ân/âng
Câu 2:
a) Cơn gió thổi; Gió đưa tiếng sáo; gió nâng cánh diều.
b) nghỉ chân, Dân dâng
một vầng trên sân, tiễn chân.