Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu dưới đây: 3. Viết một số tên người, tên địa lí mà em biết.

Câu hỏi:

2. Đọc đoạn văn và thực hiện yêu cầu dưới đây:

Vậy là việc đã quyết định rồi. Nhụ đi và sau đó cả nhà sẽ đi. Đã có một làng Bạch Đằng Giang do những người dân chài lập ra ở đảo Mõm Cá Sấu. Hòn đảo đang bồng bềnh đâu đó ở mãi phía chân trời..

a)  Tim danh từ riêng là tên người, tên địa lí trong đoạn văn.

b)  Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam (đã học ở lớp 4).

3. Viết một số tên người, tên địa lí mà em biết.

a)  Tên người :

-   Tên một bạn nam và một bạn nữ trong lớp.

-   Tên một anh hùng nhỏ tuổi trong lịch sử nước ta.

b)  Tên địa lí:

-   Tên một dòng sông (hoặc hồ, núi, đèo).

-   Tên một xã (hoặc phường).

Trả lời:

*  Bài tập 2: Lời giải

a)   Trong đoạn trích, có một danh từ riêng là tên người (Nhụ) và có hai đanh từ riêng là tên địa lý Việt Nani (Bạch Đằng Giang, Mõm Cá Sấu).

b)  Khi viết tên người, tên địa lí Việt Nam. cần viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên

*  Bài tập 3

Lời giải:

Ví dụ:

a) Tên người:

-  Hoàng Quốc Hải (Bạn nam)

-  Trần Thị Thanh Toàn (Bạn nữ)

-  Trần Quốc Toàn (anh hùng nhỏ tuổi)

b)   Tên địa lí:

-  Sông Cửu Long

-  Xã Tân Thới