Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn,Câu 3. Giải các câu đố sau

Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn :
Tìm chỗ ngồi
Rạp đang chiếu phim thì một bà đứng dậy len qua hàng ghế ra ngoài. Lát (sau / xau), bà trở lại và hỏi ông ngồi đầu hàng ghế (rằng / rằn) :
- Thưa ông ! Phải (chăng / chăn) lúc ra ngoài tôi vô ý giẫm vào chân ông ?
- Vâng, nhưng (sin / xin) bà đừng (băng khoăng / băn khoăn), tôi không (sao / xao) !
- Dạ không ! Tôi chỉ muốn hỏi để (sem / xem) tôi có tìm đúng hàng ghế của mình không.
TRUYỆN VUI NƯỚC NGOàI
Câu 3. Giải các câu đố sau :
a) Đế nguyên - tên một loài chim
Bỏ sắc - thường thấy ban đêm trên trời.
(Là chữ gi?)
b) Để nguyên - vằng vặc trời đêm Thêm sắc - màu phấn cùng em tới trường.
(Là chữ gì ?)

Trả lời:

Câu 2. Chọn cách viết đúng từ đã cho trong ngoặc đơn
- Lát sau - rằng - Phải chăng - xin bà - băn khoăn - không sao! - để xem.
Câu 3. Giải các câu đố chữ
a) sáo - sao b) trăng - trắng