Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - viết 2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ ỉn nghiêng dưới đây ? Vì sao ?

1Nghe - viết:

Cô gái của tuơng lai

Qua một cuộc thi trên mạng in-tơ-nét, cô bé Lan Anh 1 5 tuổi được mòi làm đại biểu của Nghị viện Thanh niên thế giới năm 2000 (tổ chức tại ốt-xtrây-li-a). Em đã đặt chân tới 11 quốc gia khi chưa tròn 17 tuổi và đã viết hàng trăm bài báo. Trong mọi cuộc gặp gõ quốc tế, Lan Anh đều trình bày trôi chảy những vấn đề mà em quan tâm bằng tiếng Anh.

Nhìn vào những gì Lan Anh đã làm được hôm nay, có thể tin rằng em chính là một trong những mẫu người của tương lai.

Theo HOÀNG DUY

Gợi ý:

-  Viết đúng chính tả bài Cô gái của tương lai.

-   Chú ý những từ ngữ dễ viết sai In-tơ-nét, ốt-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên

2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ ỉn nghiêng dưới đây ? Vì sao ?

Bác Hồ nói : "Non sông gấm vóc của chúng ta do phụ nữ ta, trẻ cũng như già góp phần thêu dệt nên." Tiếp nối truyền thống của Hai Bà Trưng và Bà Triệu, ngày nay, phụ nữ đã có những đóng góp xuât sắc vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiêu biểu cho nhũng anh hùng của thòi đại mới là 214 cô bác được nhận các danh hiệu cao quý : anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức quần chúng lớn mạnh của nước ta. Hội đã được Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như : huân chương sao vàng (1985), huân chương độc lập hạng ba (1997), huân chương lao động hạng nhất (1998), huân chương độc lập hạng nhất (2000).

Theo NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ XUẤT SẮC

Gợi ý:

Anh hùng Lao động

Anh hùng Lực lượng vũ trang

Huân chương Sao vàng

Huân chương Độc lập hạng Ba

Huân chương Lao động hạng Nhất.

Huân chương Độc lập hạng Nhất

* Giải thích: Cụm từ Anh hùng lao động gồm 2bộ phận: anh hùng/lao động, ta phải viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó: Anh hùng/Lao động.

Cách giải thích tương tự với các cụm từ: Anh hùng/Lực lượng vũ trang, Huân chương / Sao vàng.


3. Tìm tên huân chương phù hợp với mỗi chỗ trống dưới đây:

a)   Huân chương cao quý nhất của nước ta là ...

b)   ... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

c) ... là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Gợi ý:

a)  Huân chương cao quý nhất của nước ta là Huân chương Sao vàng.

b) Huân chương Quân công là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân lập nhiều thành tích xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng quân đội.

c) Huân chương Lao động là huân chương dành cho những tập thể và cá nhân Lập nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.