Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

1. Nghe - Viết : ÂM THANH THÀNH PHỐ (trích): Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả: Những chữ viết hoa trong bài chính tả : Cẩm Phả, Hà Nội, Hải, Ánh trăng, Bét-tô-ven.

1. Nghe - Viết : ÂM THANH THÀNH PHỐ (trích)

- Tìm những chữ viết hoa trong bài chính tả.

• Những chữ viết hoa trong bài chính tả : Cẩm Phả, Hà Nội, Hải, Ánh trăng, Bét-tô-ven.

2. Tìm 5 từ có vần ui, 5 từ có vần uôi :

- 5 từ có vần ui : cúi, chui, bụi bặm, lúi húi, củi.

- 5 từ có vần uôi : xuôi, suối, chuôi dao, đuôi, muỗi.

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r có nghĩa như sau :

- Có những nét gần như nhau -» giống

- Phần còn lại của cây lúa sau khi gặt rạ

- Truyền kiến thức kinh nghiệm cho người khác -> dạy

b) Chứa tiếng có vần ăt hoặc ăc có nghĩa như sau :

- Ngược với phương Nam -> Bắc

- Bấm đứt ngọn rau, hoa lá bằng 2 đầu ngón tay —» ngắt

- Trái với rỗng -> đặc