Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng:

Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:

a) (lối, nối) -> nối liền, lối đi.

(lửa, nửa) -> ngọn lửa, một nửa.

b) (ước, ướt) -> ước mong, khăn ướt.

(lược, lượt) -> lần lượt, cái lược.

Câu 2. Điền vào chỗ trống các từ chứa tiếng:

a. - Bắt đầu bằng “1”: long lanh, lại, lúc, la, lu, lơ, láo lếu, lung lay, lẫy lừng...

- Bắt đầu bằng “n”: non nước, nôn nóng, nóng nảy, nườm nượp...

b. - Có vần ước: chiếc lược, ước mơ, trước, cái thước, bước chân, tước đoạt, khước tít.

-      Có vần ướt: rét mướt, mượt mà, say khướt...

Các bài học nên tham khảo