Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Diễn biến, kết quả, ý nghĩa của Chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947.

Dựa vào mục 3a phần Kiến thức cơ bản để trả lời.