Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hoàn cảnh Chiến dịch Biên giới thu-đông. Diễn biến, kết quả và ý nghĩa của chiến dịch.

Dựa vào mục 4a và 4b phần Kiến thức cơ bản để trả lời.