Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Soạn bài chị em tôi - loigiaihay Đọc bài " Chị em tôi” rồi trả lời các câu hỏi sau - Loigiaihay Chị em tôi - loigiaihay bài tập đọc chị em tôi, chi em toi, câu chuyện chị em tôi, soạn bài trung thu độc lập, giáo án tập đọc chị em tôi lớp 4, nội dung bài trung thu độc lập, nội dung bài chị em tôi, bai chi em toi

Câu 1. Cô chị nói dối ba để đi đâu ? Câu 2. Vì sao mỗi lần nói dối, cô chị lại thấy ân hận ? Câu 3. Cô em đã làm gì để chị mình thôi nói dối ? Câu 4. Vì sao cách làm của cô em giúp được chị tỉnh ngộ ?

Câu 1. Chọn từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào ô trống trong đoạn văn sau,Câu 2: Chọn từ ứng với mỗi nghĩa sau,Câu 3. Xếp các từ ghép trong ngoặc đơn thành hai nhóm dựa theo nghĩa của tiếng trung (trung bình, trung thành, trung nghĩa, trung thực, trung thu, trung hậu, trung kiên, trung tâm).Câu 4. Đặt câu với một từ đã cho trong bài tập 3.

Câu 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu

Từ đó, tôi tự hứa với mình là không bao giờ nói dối nữa. Tôi bỏ hẳn những trò chơi vô bổ, cố gắng học hành chăm chỉ và kèm cặp thêm cho em.

Cô chị nói dối ba là "đi học nhóm" nhưng thật ra rủ bạn vào rạp chiếu bóng đá xem phim hoặc lao vào những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian học hành.