Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì?

Quan sát hình 19.3, 19.4 và 19.5, cho biết nội lực còn tạo ra hiện tượng gì? Nêu một số ảnh hưởng của chúng tới đời sống con người.
Trả lời
- Các hiện tượng: động đất, tạo ra các đảo núi lửa, các lớp đất đá bị xô lệch.
- Ảnh hưởng của chúng lớn đời sống con người:
+ Động đất: phá hủy nhà cửa, đường sá, cầu cống, gây thiệt hại về người...
+ Các đảo núi lửa: khi dung nham phong hoá tạo ra đất ba dan màu mỡ thích hợp trồng cây công nghiệp...
+ Các lớp đất đá bị xô lệch: tạo ra cảnh quan đẹp, thu hút khách du lịch.