Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 10. Nồi áp suất khí quyển bằng 76cmhg có nghĩa là thế nào ?

Câu 10. Nồi áp suất khí quyển bằng 76cmhg có nghĩa là thế nào ? Tính áp suất này ra N/m2.

Giải:

Nồi áp suất khí quyển bằng 76 cmHg có nghĩa là không khí gây ra một áp suất ở đáy của cột thủy ngân cao  76 cm.

Tính áp suất này ra N/m2( xem C7).