Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Quan sát hình 40 SGK, tìm những điểm giổng nhau và khác nhau giữa bình nguyên (đồng bằng) và cao nguyên.

Câu 1. Quan sát hình 40 SGK, tìm những điểm giổng nhau và khác nhau giữa bình nguyên (đồng bằng) và cao nguyên.

 

Trả lời:

So sánh bình nguyên và cao nguyên, ta thấy những điểm giống nhau và khác nhau như sau:

Dạng địa hình

Đồng bằng

Cao nguyên

Giống nhau

Bề mặt tương đối bằng phẳng.

Khác nhau

-  Độ cao tuyệt đối dưới 200m.

-   Không có sườn.

-  Độ cao tuyệt đối trên 500m.

-   Sườn dốc nhiều khi dựng đứng thành vách so với xung quanh.

-   Là dạng địa hình miền núi.

Các bài học nên tham khảo