Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Quan sát hình 23, hãy cho biết: + Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

Câu 1. Quan sát hình 23, hãy cho biết:

+ Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

+ Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí: xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí.

Trả lời:

. Hình 23 cho thấy:

-     Hướng chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời là từ Tây sang Đông.

-    Độ nghiêng và hướng trục của Trái Đất ở các vị trí xuân phân, hạ chí, thu phân và đông chí đều không thay đổi. 

Câu 2. Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

-    Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

-    Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu nào ngả về phía Mặt Trời?

Trả lời:

 Hình 23 cho thấy:

-    Trong ngày 22-6 (hạ chí), nửa cầu Bắc ngả về phía Mặt Trời.

-    Trong ngày 22-12 (đông chí), nửa cầu Nam ngả về phía Mặt Trời. 

Câu 3. Quan sát hình 23 SGK, cho biết:

-     Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày nào?

-    Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào nơi nào trên bề mặt Trái Đất?

Trả lời:

- Trái Đất hướng cả hai nửa cầu Bắc và Nam về phía Mặt Trời như nhau vào các ngày 21-3 và 23-9.

-     Khi đó ánh sáng mặt trời chiếu thẳng góc vào Xích đạo lúc 12 giờ trưa.

Các bài học nên tham khảo