Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Quan sát hình 19 SGK và cho biết: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào?

Câu 1. Quan sát hình 19 SGK và cho biết: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng nào?

Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là bao nhiêu giờ?

Trả lời:

- Quan sát hình 19 SGK, ta thấy Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

-   Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong một ngày đêm được quy ước là 24 giờ. 

Câu 2. Dựa trên bản đồ hình 20 SGK cho biết: Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ?

Trả lời:

Dựa trên bản đồ hình 20 SGK ta thấy khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ, lúc đó ở nước ta là 19 giờ (7 giờ tối). 

Câu 3. Tại sao hàng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?

Trả lời:

Hằng ngày chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây vì Trái Đất đang tự quay từ Tây sang Đông, nên ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao chuyển động ngược lại, mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây.

Các bài học nên tham khảo