Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Quan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điếm, đường và điện tích.

Câu 1. Quan sát hình 14 SGK, hãy kể tên một số đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu: điểm, đường và diện tích.

Trả lời

Tên các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng các loại kí hiệu sau:

-     Kí hiệu điểm gồm: sân bay, bến cảng, nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện.

-    Kí hiệu đường gồm: ranh giới quốc gia, ranh giới tỉnh và đường ô tô.

-    Kí hiệu diện tích gồm: vùng trồng lúa, vùng trồng cây công nghiệp.

Câu 2. Quan sát hình 16 SGK, cho biết:

+ Mỗi lát cắt cách nhau bao nhiêu mét?

+ Dựa vào khoảng cách các đường đồng mức ở hai sườn núi phía trái và phía phải, hãy cho biết sườn nào có độ dốc lớn hơn?

Trả lời

Mỗi lát cắt cách nhau 100 mét. Sườn phía trái có độ dốc lớn hơn vì các đường đồng mức gần nhau hơn.


Các bài học nên tham khảo