Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 1. Hãy tìm điểm c trên hình 11 SGK. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

Câu 1. Hãy tìm điểm C trên hình 11 SGK. Đó là chỗ gặp nhau của đường kinh tuyến và vĩ tuyến nào?

Trả lời: 

Điểm C trên hình 11 SGK là chỗ gặp nhau của kinh tuyến 20°T và vĩ tuyến 10°B.

Câu 2.

 a) Giả sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12 SGK hãy cho biết các hướng bay từ:

-    Hà Nội đến Viêng Chăn.              - Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc.

-    Hà Nội đến Gia-các-ta.               - Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la.

      -     Hà Nội đến Ma-ni-la.                 - Ma-ni-la đến Băng Cốc.

b)   Hãy ghi toạ độ địa lí của các điểm A, B, C trên bản đồ hình 12 SGK.

c)  Tìm trên bản đồ hình 12 SGK các điểm có toạ độ địa lí: 

d) Quan sát hình 13, cho biết các hướng đi từ điểm O đến các điểm A, B, C,  D.

Trả lời:

a) Các hướng bay là:

-    Hà Nội đến Viêng Chăn: hướng Tây Nam.

-    Hà Nội đến Gia-các-ta: hướng Nam.

-    Hà Nội đến Ma-ni-la: hướng Đông - Đông Nam.

-    Cu-a-la Lăm-pơ đến Băng Cốc: hướng Bắc.

-    Cu-a-la Lăm-pơ đến Ma-ni-la: hướng Đông Bắc.

-    Ma-ni-la đến Băng Cốc: hướng Tây.

b)  Toạ độ địa lí của các điểm A, B, C là:

A (130°Đ và 10°B)  

B (110°Đ và 10°B)

C (130°Đ và 0°).                     

c)  Trên hình 12 các điểm có toạ độ địa lí đã cho là điểm E và Đ

E (140°Đ và 0°);

Đ (120°Đ và 10°N) 

d)   Các em cần lưu ý các kinh, vĩ tuyến ở hình 13 (trang 17 SGK) không phải là những đường thẳng mà là những đường cong. Để xác định hướng đi từ 0 đến A, B, C, D ta phải dựa vào các kinh, vĩ tuyến: Đầu phía trên của kinh tuyến là hướng Bắc, phía dưới là hướng Nam; phía trên của vĩ tuyến là hướng Đông, phía dưới của vĩ tuyến là hướng Tây.

Kết quả: hướng từ

-    O đến A là hướng Bắc.

-    O đến B là hướng Đông.

-    O đến c là hướng Nam.

-    O đến D là hướng Tây.

Các bài học nên tham khảo