Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào ? - Những ai sống trong các thành thị ? Họ làm những nghề gì ?

- Thành thị trung đại đã xuất hiện như thế nào ?
- Những ai sống trong các thành thị ? Họ làm những nghề gì ?

Trả lời:

Do hàng thủ công sản xuất ra ngày càng nhiều, một số thợ thủ công đã đưa hàng hoá của mình đến những nơi có đông người qua lại để bán và lập xưởng sản xuất. Từ đó họ lập ra các thị trấn, sau ưở thành các thành phố lớn, gọi là các thành thị trung đại.
Như thế, trong thành thị, cư dân chủ yếu là những thợ thủ công và thương nhân. Họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán. Hằng năm, họ còn tổ chức những hội chợ lớn để triển lãm, trao đổi và buôn bán sản phẩm.