Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết: - Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất?

Căn cứ vào hình 24, em hãy cho biết:

- Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất?

- Những châu lục và khu vực nào có tỉ lệ dân cư thành thị thấp nhhất?

Hướng dẫn giải:

- Những châu lục và khu vực có tỉ lệ dân cư thành thị cao nhất: Bắc Mĩ. Nam Mĩ, Tây và Trung Âu. Bắc Âu, Bắc Á. Đông Á (trừ Trung Quốc, Ô-xtrây-lia và quần đảo Niu Di-len.
- Những châu lục và khu vực có tỉ lộ dân cư thành thị thấp nhất: châu Phi, Nam Á. Đồng Nam Á.