Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựa vào hình 7.3 (SGK trang 27), cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

Dựa vào hình 7.3 (SGK trang 27), cho biết 7 mảng kiến tạo lớn là những mảng nào?

Lời giải:

7 mảng kiến tạo lớn: Mảng Thái Bình Dương, mảng Ấn Độ - Ô-xtrây-li-a, mảng Âu - Á, mảng Phi. mảng Bắc Mĩ. mảng Nam Mĩ, mảng Nam Cực.