Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết : - Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào? - Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Quan sát hình 2.4, hãy cho biết :

- Các đối tượng địa lí được biểu hiện bằng những phương pháp nào?

- Mỗi điếm chấm trên bản đồ tương ứng bao nhiêu người ?

Hướng dẫn giải:

- Phương pháp kí hiệu thể hiện các đô thị có quy mô dân số trên 8 triệu và từ 5 triệu đến 8 triệu.
- Phương pháp chấm điểm thể hiện phân bố dân cư trên lãnh thổ, mỗi điểm chấm tương ứng 500.000 người.