Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 8.5 và cho biết hình 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Quan sát hình 8.5 và cho biết hình 1 và 2 chỉ những thành phần cấu trúc nào của NST

Nhiễm sắc thể đang ở kì giữa của quá trình phân bào gồm: hai nhiễm sắc tử chị em (1) hay 2 crômatit được sinh ra do quá trình tự nhân đôi, và tâm động (2) còn gọi là eo thứ nhất.