Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào?

Theo em dân số tăng quá nhanh có thể dẫn đến những trường hợp nào?

Gợi ý làm bài:

Dân số tăng nhanh có thể dẫn đến: thiếu lương thực, thiếu trường học và bệnh viện, ô nhiễm môi trường, chặt phá rừng, chậm phát triển kinh tế, tắc nghẽn giao thông.