Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2 Bảng 43.2. Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường.

Hãy lấy ví dụ minh họa các sinh vật thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau theo mẫu trên bảng 43.2

Gợi ý làm bài:

Bảng 43.2. Các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường.

Nhóm sinh vật Tên sinh vật Môi trường sống
Thực vật ưa ẩm

- Cây lúa nước            

- Cây cói                    

- Cây thài lài                

- Cây ráy

- Ruộng lúa                    

- Bãi ngập ven biển        

-Dưới tán rừng                

- Dưới tán rừng

Thực vật chịu hạn

- Cây xương rồng        

- Cây thuốc bỏng        

- Cây phi lao                

-Cây thông

- Bãi cát                        

- Trong vườn                  

- Bãi cát ven biển          

-Trên đồi

Động vật ưu ẩm

- Ếch                          

-Ốc sen                      

- Giun đất

- Hồ, ao                        

- Trên thân cây              

- Trong đất

Động vật ưu khô

- Thằn lằn                  

-Lạc đà

- Vùng cát khô              

- Sa mạc