Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 11.3 (SGK trang 42), hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52 độ B.

Quan sát hình 11.3 (SGK trang 42), hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi của biên độ nhiệt độ ở các địa điểm nằm trên khoảng vĩ tuyến 52 độ B.

Trả lời:

Càng xa đại dương hiên độ nhiệt độ năm càng tăng, do tính chất lục địa tăng dần.