Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ?

Quan sát hình 2.3, cho biết phương pháp kí hiệu đường chuyển động biểu hiện được những đặc điểm nào của gió và bão trên bản đồ ?

 Hướng dẫn giải:

- Thấy được hướng chuyển động của các loại gió, bão.

- Thấy được tần suất khác nhau của các cơn bão đến nước ta.