Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy trả lời các câu hỏi sau: - Tại sao khi thấm vào tế bào, một số hóa chất lại gây ra đột biến gen? Trên cơ sở nào mà người ta hy vọng có thể gây ra những đột biến gen theo ý muốn?

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Tại sao khi thấm vào tế bào, một số hóa chất lại gây ra đột biến gen? Trên cơ sở nào mà người ta hy vọng có thể gây ra những đột biến gen theo ý muốn?

Gợi ý làm bài:

Một số hóa chất khi thấm vào tế bào sẽ tác động trực tiếp đến ADN gây ra hiện tượng thay thế cặp nucleotit này bằng cặp nucleotit khác, gây mất hoặc thêm cặp nucleotit.

Có những loại hóa chất chỉ tác động đến các nucleotit xác định điều này hứa hẹn sẽ đem đến những đột biến theo ý muốn.

- Tại sao khi dùng cônsixin có thể gây ra các thể đa bội?

Gợi ý làm bài:

Cônsixin cản trở sự hình thành của thoi phân bào làm cho NST không phân li.

- Người ta đã dùng tác nhân hóa học nào để tạo ta các đột biến bằng các phương pháp nào?

Gợi ý làm bài:

Gây đột biến bằng các tác nhân hóa học bằng cách: ngâm hạt khô hay hạt nảy mầm tại những thời điểm nhất định, tiêm hóa chất vào bầu nhụy, quấn bông có tẩm hóa chất vào các đỉnh sinh trưởng của thân hoặc chồi.

Đối với vật nuôi, có thể cho hóa chất tác động đến tinh hoàn hoặc buồng trứng.