Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm.

Nêu những ưu điểm và triển vọng của phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm?

Gợi ý làm bài:

Ưu điểm của nhân giống vô tính trong ống nghiệm: phương pháp có hiệu quả, tăng nhanh về số lượng cá thể, đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.

Triển vọng của nhân giống vô tính trong ống nghiệm nhằm nhân nhanh nguồn gen quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Đối với động vật việc nhân bản vô tính để tạo cơ quan nội tạng động vật từ các tế bào đã được chuyển gen người mở ra khả năng chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng cơ quan tương ứng.