Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

- Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

- Hãy quan sát các hình sau đây và cho biết: đột biến nào có lợi, đột biến nào có hại cho bản thân sinh vật hoặc đối với con người.

Gợi ý làm bài:

Hình 21.2 , 21.3 là đột biến gen có hại. Hình 21.4 là đột biến gen có lợi cho bản thân sinh vật và cả con người.