Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy nêu những biện pháp mà em biết để bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.

Hãy nêu những biện pháp mà em biết để bảo vệ môi trường tự nhiên khác mà em biết.

Gợi ý làm bài:

- Bảo vệ đất bạc màu.

- Trồng cây gây rừng.

- Bảo vệ nguồn nước.

- Hạn chế dùng các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ.

- Cấm đánh bắt cá bằng thuốc nổ, chích điện