Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất mà em biết.

Hãy lấy một vài ví dụ về ảnh hưởng của đá mẹ đến đặc điểm của đất mà em biết.
Trả lời
- Những loại đất hình thành trên đá mẹ là granit thường có màu xám, chua và nhiều cát.