Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc nào?

Theo em, thì internet cho phép người ta có thể sử dụng các dịch vụ thông tin liên lạc nào?

Hướng dẫn giải:

Thư điện tử (E-mail), chat, trò chuyện (voice chat), thương mại, dịch vụ điện tử (E-business), một số dịch vụ công..