Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?

Quan sát bảng một số hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp và hình 33, em hãy điền tên các hình thức vào đúng vị trí?

Hướng dẫn giải:

- Hình phía trên bên trái: điểm công nghiệp.
- Hình phía trên bên phải: khu công nghiệp lập trung.
- Hình phía dưới bên trái: trung tâm công nghiệp.
- Hình phía dưới bên phải: vùng công nghiệp.