Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

Ở địa phương em hiện nay đang có những hình thức và hướng chăn nuôi nào?

Hướng dẫn giải:

Liên hệ địa phương em về:
- Các hình thức chăn nuôi: chăn thả, nửa chuồng trại, chuồng trại, chăn nuôi công nghiệp.
- Các hướng chăn nuôi: lấy sức kéo, lấy thịt, sữa, da, lông