Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Câu 2: Em hãy lấy ví dụ minh họa các biện pháp trên.

Câu 2: Em hãy lấy ví dụ minh họa các biện pháp trên.

Gợi ý làm bài:

Xí nghiệp Dịch vụ công cộng, trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TNXP đang quản lý và chăm sóc hơn 7.578,60 ha rừng (trong đó có 3.061 ha rừng tự nhiên và hơn 4.047,87 ha rừng trồng, còn lại là đất khác như: đất ruộng muối, đất bãi bồi…). Trong những năm qua, với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng và các hộ giữ rừng (nhận khoán), Xí nghiệp đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác quản lý bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ, cũng như giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi chặt phá cây rừng, đốt rừng.

 Câu 3: Các biện pháp chủ yếu nhằm cải tạo các hệ sinh thái bị thoái hóa được ghi trong cột bên trái. Em hãy nêu hiệu quả của những biện pháp đó vào cột bên phải ( bảng 59)

Gợi ý làm bài:

Các biện pháp Hiệu quả
Đối với những vùng đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây, gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất. Hạn chế xói mòn đất, hạn chế hạn hán, lũ lụt, tạo môi trường cho nhiều loài sinh vật và tăng mức độ đa dạng sinh học, cải tạo khí hậu,…
Tăng cường công tác làm thủy lợi và tưới tiêu hợp lí góp phần điều hòa lượng nước làm hạn chế lũ lụt và hạn hán, nhờ có nước nên có thể mở rộng diện tích trồng trọt và tăng năng suất cây trồng.
Bón phân hợp lí và hợp vệ sinh tăng độ màu mỡ cho đất, tạo điều kiện phủ xanh các vùng đất bị hoang hóa. Bón phân hợp vệ sinh là phân hữu cơ đã được xử lí kĩ thuật, không mang mầm bệnh truyền cho người và động vật.
Thay đổi các loại cây trồng hợp lí Làm cho đất không bị cạn kiệt nguồn dinh dưỡng, tận dụng được hiệu suất sử dụng đất và tăng năng suất cây trồng.
Chọn giống vật nuôi và cây trồng thích hợp và có năng suất cao. Đem lại lợi ích kinh tế, khi có đủ kinh phí sẽ đầu từ hơn vào việc cải tạo đất.


Câu 4:

- Thảo luận nhóm về trách nhiệm của học sinh trong việc bảo về thiên nhiên.

Gợi ý làm bài:

Không vứt rác bừa bãi, tích cực tham gia vệ sinh trường học.

Không chặt phá cây cối bừa bãi, tích cực trồng cây chăm sóc bảo vệ cây.

Không săn bắt chim, thú, bảo vệ các loài sinh vật có ích.

- Em có thể làm gì để  mọi người cùng hành động để bảo vệ thiên nhiên

Gợi ý làm bài:

Tuyên truyền cho mọi người cùng hành động bảo vệ thiên nhiên.